Speechless 2

แล้วกิตติกวินก็แอคติเวทไฮเปอร์ไดรฟ์หายไปด้วยความเร็วแสง… #อ๊ากกก

Valentine 2019

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า…อย่าจี้จุดคนโสด #อ๊ากกก

The Nerd

เคยเป็นมั้ย? คิดคำพูดไว้ในหัวแต่ดันพูดไม่ออก… #เป็นอะไรก็ไม่รู้… #อ๊ากกก

hny-2019

ปีใหม่นี้…ทำอะไรกันดี? #อ๊ากกก