Why So Serious…

ไม่ใช่แฟน…หึงแทนไม่ได้ #อ๊ากกก

ชโนทัย: วันนี้ยัยนั่นไปคุยกับใครก็ไม่รู้…พูดแล้วของจะขึ้น

อัครเดช: แต่แกไม่ได้เป็นอะไรกับมัน!!

#อ๊ากกก