ใครนะ?

ก็แกนั่นแหละ!! #อ๊ากกก

อรอนงค์: ช่วงนี้แกอินเลิฟเหรอยะ? ใครอ้ะ? บอกหน่อยๆ เป็นเพื่อกันมาตั้งนานละชั้นดูออก

ชโนทัย: ง่า คือออ…

#อ๊ากกก