แบบไหนก็ไม่เอา

แบบไหนดีกว่ากันนะ? #อ๊ากกก

เจ็บปวดกว่าการไม่มีใคร

คือการมีแต่คนที่รักไม่จริง

#อ๊ากกก