เลือกมากไม่เอา

โสดอยู่ทางนี้ #อ๊ากกก

บางทีก็เริ่มสงสัย ว่าที่เราโสดอยู่ทุกวันนี้

เป็นเพราะเราเลือกมาก หรือเค้าไม่เอาเรากันแน่นะ

#อ๊ากกก