เราเป็นสิ่งที่เราเป็น

ตกลงเราเป็นอะไรกัน? #อ๊ากกก

หลังจากวันนั้น…

ชโนทัย: เรารักแกนะ

อรอนงค์: อื้ม…

ชีวิตของพวกเรา…

ก็ดูมีความสุขดีนะ…

แต่ที่ยังสงสัยก็คือ…

“เราสองคนเป็นอะไรกันนะ?

#อ๊ากกก

Credits: A story inspired by รักหมู