Unpublished

ประกาศด่วนที่สุดจากทีมงาน!! #ว้ายยย

ชโนทัย: ประกาศด่วน! มติคณะแอดมินแห่งเพจอ๊ากกกระบุออกมาว่า ทางเรามีคำสั่งให้ #ยุบเพจอ๊ากกก ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป… และให้ทางทีมงานดำเนินการเปิดเพจใหม่ชื่อว่า “#ว้ายยย” เพื่อนำเสนอเนื้อเรื่องแนววาย (Yuri & Yaoi) โดยเฉพาะต่อไป โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง…

ภัทรธีภา: วันนี้ April Fools’ Day!!!

#ว้ายยย