แปลกตรงไหน

อัยย่ะ!! #อ๊ากกก

อรอนงค์: นี่ๆ แกคิดว่าผู้หญิงจีบผู้ชายก่อนแปลกป้ะ?

ชโนทัย: ก็ปกตินี่

อรอนงค์: งั้นขอจีบนะ (อร๊าย~)

ชโนทัย: (พรวด!!)

#อ๊ากกก