The Prehistoric Room

นี่คือสถานแห่งบ้านทรายดองที่ฉันปองมาสู่… #อ๊ากกก

อัครเดช: ก็นายบอกว่าอยากได้ห้องพักราคาประหยัดไม่ใช่เหรอ เอาหน่า (แปะ แปะ)

ชโนทัย: (ตุ้บ!)

#อ๊ากกก