ขาหมู

กินซะให้พอ!! #อ๊ากกก

ชโนทัย: นี่อรอนงค์… อย่านุ่งกระโปรงสั้นนักดิ

อรอนงค์: ทำไมอ้ะ? หวงเค้าเหรอ?

ชโนทัย: เปล่า… เห็นแล้วหิวข้าวขาหมู (จ๊อกกก~)

#อ๊ากกก