The Last Spoiler

ใครสปอยล์มีงอน!! #StarWars #TheLastJedi #อ๊ากกก

ความรู้สึกเมื่อคุณยัง
ไม่ได้ดู Star Wars
แต่ทุกคนรอบตัวเอา
แต่พูดถึงฉากนั้นฉากนี้
ไม่ยอมหยุด….

Porg: อ๊ากกก! อ๊ากกก!!

อรอนงค์: ตัวหยังนิ (*จิ้มๆ)

#อ๊ากกก