The Incredible Hug

สิ่งที่ต้องการมากที่สุด #อ๊ากกก

บางทีเราก็อาจไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่า

อ้อมกอดอุ่นๆ จากคนที่ห่วงใยหรอก…

ในวันที่อากาศหนาว ในวันที่เราพ่ายแพ้ ในวันที่เราไม่มีใคร

#อ๊ากกก