The Cross Path

แล้วก็ต้องตามหากันต่อไป #อ๊ากกก

เคยมั้ย?

เดินสวนทางกับคนที่เรารู้สึกถูกชะตา และอยากรู้จักกันมากกว่านี้

แต่ต่างฝ่ายต่างก็เดินต่อไป และไม่ได้เจอกันอีก…

#อ๊ากกก