The Adviser

เคยมั้ย? เก่งแต่เรื่องคนอื่น #อ๊ากกก

ชโนทัย: โดนภัทรธีภาเทโลกก็ไม่ได้แตกซะหน่อย…ผู้หญิงไม่ได้มีคนเดียวในโลกนะนาย ซึมอยู่ได้ทั้งวัน มองนึกว่าส้วม

อัครเดช: แล้วนายล่ะ? ลืมอรอนงค์ได้แล้วเหรอ

ชโนทัย: แง้~!

อัครเดช: …

#อ๊ากกก