พักสักนิด

เหนื่อยนักก็พักก่อน… #อ๊ากกก

หากการไล่ตามใครสักคน

มันเหนื่อยนัก…

ก็หาเวลาหยุดพักมันสักหน่อย

แล้วพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่…

#อ๊ากกก