ไม่น่าเลย #อ๊ากกก

เมื่อเพื่อนทะเลาะกัน

อรอนงค์: เพราะแกนั่นแหละผิด

อัครเดช: เธอแหละไม่ดี

สิ่งที่คิด

ชโนทัย: ไม่ทะเลาะกันดิ ใจเย็นๆ นะ ก็เป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอ (ดีกันนะ…)

(*ได้เพื่อนคืน…แถมได้ใจสาว)

สิ่งที่เป็น

อรอนงค์ + อัครเดช: อย่ายุ่ง!!

ชโนทัย: แกว๊ก!!

#อ๊ากกก