สุดสุด

พวกเราต้องสตรอง!! #ทีมถูกทิ้ง #ทีมถูกปฏิเสธ #ทีมถูกมคปด #อ๊ากกก

คนถูกทิ้งมักหน้าตาดี…

(ไม่มีใครชม เราชมกันเองก็ได้!!!)

#อ๊ากกก