Roaches

อย่าให้เพื่อนรู้เชียวนะว่าเรากลัวอะไร #อ๊ากกก

ชโนทัย: ช่วยด้วย!! อัครเดช ช่วยเราด้วย

อัครเดช: หืออ…?

อัครเดช: นายกลัวเจ้านี่น่ะเหรอ?

ชโนทัย: งืออออ~

อัครเดช: นี่แหน่ะ!!!

ชโนทัย: อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

#อ๊ากกก