The Rocket

อ่าว จริงเรอะ!! #PokemonGO #อ๊ากกก

อรอนงค์: ถ้าอยากรู้เรื่องราวให้กระจ่าง

ชโนทัย: พวกเราก็พร้อมที่จะแถลงไข

อรอนงค์: เพื่อปกป้องไม่ให้โลกถูกทำลาย

ชโนทัย: เพื่อปกป้องสันติภาพของโลก

อรอนงค์: เผยความชั่วแห่งสัจธรรมและความรัก

ชโนทัย: ตัวโกงผู้แสนน่ารักและมีเสน่ห์

อรอนงค์: มูซาชิ!!

ชโนทัย: โคจิโร่!!

อรอนงค์ + ชโนทัย: เราจะออกไปจับโปเกม่อนพวกนั้นมาให้หมด!!

ภัทรธีภา + อัครเดช: แต่ Pokémon GO มันไม่มีแก๊งร็อคเก็ตนะพวกนาย

#อ๊ากกก