Organ Donation

ประกาศ!! #อ๊ากกก

ด่วน!! รับสมัครผู้ประสงค์บริจาคอวัยวะ

ไม่ว่าจะไปชอบใคร ก็เจอแต่คนไม่มีใจซะทุกที

(สงสัยโลกคงขาดแคลนหัวใจ…)

#อ๊ากกก