Love’s like a book

ไปหาหนังสือมาอ่านบ้างดีกว่า #อ๊ากกก

ความรักก็เหมือนหนังสือ

บางบทก็สนุก บางหน้าก็เศร้า บางตอนก็หน้าเบื่อ

แต่ถ้าอยากจะรู้ว่า

หนังสือเล่มนี้ดีหรือเปล่า?

ก็ทำได้แต่ใช้เวลา อ่านมันไปจนจบนั่นแหละ

#อ๊ากกก