Love’s like a book (con.)

บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเรื่องมันจะจบยังไง #อ๊ากกก

ความรักก็เหมือนหนังสือ

เคยมั้ย? หยุดอ่านหนังสือสักเล่ม เพียงเพราะคิดว่ามันไม่สนุก

จนวันนึงถึงได้หยิบกลับมาอ่านใหม่ ทำให้รู้ว่าที่จริงแล้วมันสนุก

และไม่น่าทิ้งมันไว้ตั้งนานเลย

#อ๊ากกก