รักกับหน้าที่

เพราะรักอย่างเดียวมันไม่พอ #อ๊ากกก

รักไม่ต้องมีเหตุผลก็ได้…

แต่เมื่อรักกันแล้วต้องมีหน้าที่ คือ

เคารพ เชื่อใจ ไว้ใจ เข้าใจ ซื่อสัตย์

ถนอมรัก และให้อภัยกันและกัน

#อ๊ากกก

Credits: A quote by โอวัลตินไม่ใส่น้ำตาล