ขอพลังสถิตอยู่กับท่าน

ผู้หญิงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอารมณ์ซับซ้อน #อ๊ากกก #ขอพลังจงสถิตอยู่กับท่าน #StarWars

ชโนทัย: เจ้าอยากบอกข้า… ว่าเจ้าคิดกับข้ามากกว่าเพื่อนหรือเปล่า

อรอนงค์: ไม่บ็อก!!

#อ๊ากกก