Invisible Man

มนุษย์ล่องหน #อ๊ากกก

แอบชอบตั้งแต่ก่อนเค้ามีแฟนคนแรก…

…จนตอนนี้เค้าจะแต่งงานอยู่แล้ว

“ก็ยังไม่เห็นเราในสายตา”

#อ๊ากกก

Credits: Inspired by โอวัลตินไม่ใส่น้ำตาล