I Wanna Play a Game

อยากเล่นเกมนักใช่มั้ย ได้!! #IWannaPlayAGame #อ๊ากกก

*วันนั้น

สภาพเมื่อเพื่อนชวนรวมทีมเล่นเกมออนไลน์

*วันนี้

อัครเดช: ไงชโนทัย มาเล่นเกมกันมั้…

ชโนทัย: เกมโอเวอร์!!

อัครเดช: อู้อี้ อู้อี้ อ็อก

#อ๊ากกก