I Know…

ความจริงคือดีใจแทบตาย #ไม่มีใครมาบอก #มโนต่อไป #อ๊ากกก #StarWars

เมื่อมีคนมาบอกชอบ

อรอนงค์: ฉันรักแกนะ…

สิ่งที่อยากจะตอบ

ชโนทัย: ผมรู้แล้ว…

#อ๊ากกก