How about us?

แล้วเรื่องของเราล่ะ เธอจะว่ายังไง? #อ๊ากกก

ชโนทัย: นี่อรอนงค์…

อรอนงค์: หืม?

ชโนทัย: ไม่ได้เจอกันนาน เหมือนว่าเราสองคนจะเปลี่ยนไปนะ…

อรอนงค์: เห? เรื่องอะไรอ้ะ?

ชโนทัย: ก็ชุดน่ะสิ!! สงสัยคนวาดมีตังค์ซื้อชุดให้เราแล้วมั้ง

อรอนงค์: อ๊ะ! จริงด้วย

#อ๊ากกก

Credits: A story by แมวดำ