คำถามวัดใจ

ก็ลองเดะ #อ๊ากกก

อรอนงค์: นี่ๆ เค้าแต่งชุดนี้แล้วสวยป้ะ?

ชโนทัย: ส..สวย (ก็ลองตอบอย่างอื่นดูเสะ!!)

#อ๊ากกก

Credits: Based on a story by ปอเองค๊าาา