Save The World

มาช่วยปกป้องโลกของเรากันเถอะ #อ๊ากกก #GarenaOnmyoji

ดาวน์โหลดเกม Garena Onmyoji Thailand ได้แล้ววันนี้
คลิกเลย https://goo.gl/qABRjE

เสียงปริศนา: “ท่าน…ท่าน…”

อัครเดช: หืมม?

เสียงปริศนา: “โปรดตื่นเถิด…ท่านองเมียวจิ”

อัครเดช: หา?

เสียงปริศนา: “โลกกำลังตกในอันตราย…พวกเราต้องพึ่งพลังของท่าน”

อัครเดช: ฉันน่ะนะ?

เสียงปริศนา: “…ใช่ ท่านนั่นแหละ ต้องปกป้องโลกนี้เอาไว้…ท่านเป็นความหวังเดียว”

อัครเดช: ฉันพร้อมแล้ว!!

อัครเดช: ปก… ป้อง… โลก… คร่อก Zzz

#อ๊ากกก