แค่ได้รู้จักกัน

บางคนก็ถูกกำหนดแค่ให้ได้มาเจอกัน แต่ไม่ได้ให้มาคู่กัน #อ๊ากกก

บางคนเกิดมาเพื่อให้ได้เจอกัน…

ให้ได้อยู่ข้างๆ กัน…

แต่ไม่อาจรักกันได้…

#อ๊ากกก