Flirty

น่ารักจัง… #อ๊ากกก

อัครเดช: น่ารักจัง…

อรอนงค์: อ๊ายย~ ขอนลอย… เอ้ย! เขินเลยย

อัครเดช: น่ารักจัง…

ภัทรธีภา: ชิส์ อย่ามาหลอกจีบซะให้ยาก!!

อัครเดช: น่ารักจัง…

ชโนทัย: ง่า!! ….

(อรอนงค์: กรี๊ดดด!~)

(ภัทรธีภา: !?)

#อ๊ากกก