Don’t You Dare!

อย่าแม้แต่จะคิด!! #อ๊ากกก

ภัทรธีภา: ดูจิๆ เมื่อวันเสาร์เค้าไปเสม็ดกับแฟนมาล่ะ

สาละวน: ว้าย แซ่บเว่อร์…

สาละวน: เอ๋!? ยังมีอีกร้อยกว่ารูปเลยนี่ มีคลิปวีดีโอด้วย… ขอเค้าดูหน่อยนะ

(กร๊อบ…)

#อ๊ากกก

Credits: พี่เถากับน้องเทค