จดชื่อคนคุย

วอท!!! #สร้างจากเหตุการณ์จริง #อ๊ากกก

คุณครู: ทุกคนอยู่เงียบๆ กันไปนะ ใครเห็นฟันจดชื่อให้ครูด้วย เดี๋ยวครูมา…

ชโนทัย: ฮ้าววว~

ภัทรธีภา: อ่า ชโนทัย

ชโนทัย: เดี๋ยวเด้!!

#อ๊ากกก