อุปสรรคกับระยะทาง

ถึงจะไม่ได้อยู่ด้วยกัน แต่ใจก็ยังสื่อถึงกันได้… #อ๊ากกก

สำหรับคนที่รักกันจริง ระยะทางไม่เคยเป็นอุปสรรค

แถมยังทำให้เวลาที่ได้ใช้ร่วมกันมีค่ามากขึ้นอีกด้วย

#อ๊ากกก