งึ!!!

เวลาที่คิดถึงใครมากๆ บางครั้งก็ชอบหลุดพูดชื่อเค้าออกมาโดยไม่รู้ตัว #อ๊ากกก

อรอนงค์: อัครเดช…

อรอนงค์: เฮ้อ… อัครเดช…

อรอนงค์: คิดถึงอัครเดชจังเลยยย

อัครเดช: เอ๊ะ! เมื่อกี๊เหมือนได้ยินอะไรแว่วๆ

อรอนงค์: งึ!!!

#อ๊ากกก