Check Your Flies

ไม่แคร์เสียงนกเสียงกามันก็ดีอยู่นะชโนทัย…แต่นายก็ต้องเช็คของตัวเองด้วยนะ!! #อ๊ากกก

มันอยู่ที่ใจ…

“ถ้าใจเราแน่พอ…เราจะไม่หวั่นอะไรกับเหตุการณ์รอบตัว”

ชโนทัย: มองอะไรกันนะ?

#อ๊ากกก