Best Notification

รู้สึกตัวอีกทีก็ยิ้มออกมาแล้ว #ทำไมนะ #อ๊ากกก

ก็แค่แชทจากยัยนั่นเด้ง…
ทำไมต้องเผลอหลุดยิ้มออกมาด้วยนะ
…แย่จริงๆ

#อ๊ากกก