ซึนโมเม้น

ยังไม่ได้ดีกันนะ #อ๊ากกก

ชโนทัย: ถ้าเป็นแบบนี้นะ ไม่ต้องมาพูดกันเลย

อรอนงค์: ไม่พูดด้วยแล้ว

ชโนทัย: อ๊ะ! นี่มืดแล้วนี่นา

ชโนทัย: ไม่ได้ไปส่งเพราะเป็นห่วงนะ แค่ต้องเดินมาทางนี้เหมือนกันเฉยๆ

#อ๊ากกก