Speechless 2

แล้วกิตติกวินก็แอคติเวทไฮเปอร์ไดรฟ์หายไปด้วยความเร็วแสง… #อ๊ากกก

Valentine 2019

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า…อย่าจี้จุดคนโสด #อ๊ากกก