To Do List

มาเขียนสิ่งที่อยากทำในปีหน้ากันเถอะ #อ๊ากกก

New Year Trip

ปีใหม่ใครพาชิกิงามิไปเที่ยวไหนอย่าลืมมาแชร์กัน!! #อ๊ากกก #GarenaOnmyoji #OMJ2018

The Medium

อยากฝากข้อความอะไรถึง “เค้าคนนั้น” เม้นในนี้ได้เลย #อ๊ากกก

All I Do is Think of You

ไม่รู้ทำไม…แค่แยกจากกันก็เริ่มคิดถึงกันอีกแล้ว #อ๊ากกก

ข้ามภพ

อันนี้เรียกอยู่ดีไม่ว่าดี..ก็อยากเป็นผีไปอีกคน #อ๊ากกก #GarenaOnmyoji #OMJGacha

Awakening

ใกล้วันปลุกผี…และใกล้ได้เป็นผีในเวลาเดียวกัน!!! #อ๊ากกก #GarenaOnmyoji #OMJGacha

เกลือ

การวาดยันต์สุ่มตัวแรร์แบบธรรมดาอาจไม่เพียงพอ มันต้องจัดเต็มทั้งชุดและท่วงท่า!!! #อ๊ากกก #GarenaOnmyoji #OMJGacha

Ability

บางคนก็มี Ability ทำให้เราคิดถึงได้ตลอดเวลา #อ๊ากกก