สั่น

เพราะอะไรที่ใจต้องสั่นแบบนี้… #อ๊ากกก

ฮิ้ววว~

ช่วงเวลาที่เปิดโอกาสให้เพื่อนได้ล้อเราต่อหน้าครู #อ๊ากกก