สุดสุด

พวกเราต้องสตรอง!! #ทีมถูกทิ้ง #ทีมถูกปฏิเสธ #ทีมถูกมคปด #อ๊ากกก